loader image

// ΛΥΣΕΙΣ ΙΤ

// ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Προσφερόμενες λύσεις ΙΤ

Λύσεις ΙΤ καινοτόμες και πρωτοποριακές για την άριστη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης. Επωφεληθείτε από την εμπειρία της Arebas και τις δυνατότητες παραμετροποίησης που δίνονται. Μάθετε τα πάντα για τις λύσεις λογισμικού & υλικού, που αναγράφονται λεπτομερώς στην παρακάτω λίστα:

// ERP – Accounting – HR

ERP

Η Arebas, με προγράμματα ERP, επιτρέπει σε μία επιχείρηση μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών να επιτυγχάνει τα βέλτιστα αποτελέσματα και τις ορθές διοικητικές αποφάσεις.
Η καινοτομία αντικατοπτρίζεται στην τεχνολογική “ευφυΐα” να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.
Η ανάγκη θωράκισης της κερδοφορίας και της χρηματοοικονομικής υγείας, αποτελεί το υπ’ αριθμόν 1 ζητούμενο για τις εταιρείες σήμερα. Η περιορισμένη εποπτεία στις επιχειρηματικές λειτουργίες και τα ελλιπή δεδομένα από ασύνδετα πληροφοριακά συστήματα οδηγούν σε λανθασμένες αποφάσεις.Έχοντας σε ένα κεντρικό σημείο και σε πραγματικό χρόνο τη εποπτεία όλης της εταιρείας, διαχειρίζεστε τις κρίσιμες λειτουργίες σε σχέση με τον αρχικό τους προϋπολογισμό και αποκτάτε το χρηματοοικονομικό έλεγχο μέσα από έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση.

// ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Accounting

 • Σε συνεργασία με λογιστική εφαρμογή με καινοτόμες λειτουργίες και ιδέες μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον σχεδιασμένο σε τεχνολογία αιχμής.
 • Πλήρως εναρμονισμένη εφαρμογή με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).
 • Καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών τήρησης και παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, όπως και Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Τεράστια περιθώρια παραμετροποίησης και προσαρμογής στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη
 • Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα υποσυστήματα που αφορούν την Οικονομική Διεύθυνση μίας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης επιχείρησης:
  • Λογιστική
  • Πάγια
  • Έντυπα & Οικονομικές Καταστάσεις
  • Προϋπολογισμοί
  • Κοστολόγηση
  • CRM

// ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΜΑ

Μισθοδοσία – HR

Η Arebas σε συνεργασία με ένα απλουστευμένο παραθυρικό πρόγραμμα, ο υπολογισμός μισθοδοσίας μεμονωμένα, μαζικά ή και ξεχωριστά ανά υποκατάστημα ή τμήμα απασχόλησης με μία μόνο κίνηση εξασφαλίζουν την ταχύτερη διαδικασία υπολογισμού της αγοράς. Η Αυτόματη προβολή όλων των λοιπών επιλεγμένων εκτυπώσεων σε χρόνο ελαχίστων δευτερολέπτων παρέχουν αμεσότητα σε όλες τις παρελκόμενες ενέργειες μετά από την ολοκλήρωση των υπολογισμών.

// ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Support

Η Arebas ασχολείται με την υποστήριξη – συντήρηση – επισκευή συστημάτων πληροφορικής.
Η τεχνική μας γνώση μπορεί να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες που απαιτούνται από την χρήση των προϊόντων πληροφορικής είτε αυτές αφορούν ένα απλό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή είτε την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών σε όλο τους το φάσμα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξυπηρετητές (Servers), δικτυακές λύσεις και εφαρμογές, προγραμματισμό, παραμετροποίηση εφαρμογών κ.α.
Οι τομείς κάλυψης των υπηρεσιών περιλαμβάνουν και την συντήρηση, αναβάθμιση και εγκατάσταση τόσο του υλικού (Hardware) όσο και των λειτουργικών συστημάτων όπως Windows, Linux και μεγάλου πλήθους εφαρμογών λογισμικού (Software).
Η επίσκεψή μας στο χώρο σας θα μας δώσει την δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε τις τεχνικές μας γνώσεις και λύσεις.

Επισκευή Η/Υ & Laptops

Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux).
Εγκατάσταση εφαρμογών και παραμετροποίηση τους.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας.
Έλεγχος και αντιμετώπιση ιών, malware, spyware.
Εγκατάσταση, αναβάθμιση και αντικατάσταση υλικού (Hardware).
Λήψη (BackUp) και επαναφορά (Restore) δεδομένων.
To service για τους υπολογιστές ή laptop καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον εργασία αφορά και επαγγελματικούς χώρους ή υπολογιστές που βρίσκονται σε δίκτυο με εξυπηρετητές (servers)

Κατασκευή & συντήρηση Δικτύων

Με την εξάπλωση των διαδικτυακών και δικτυακών εφαρμογών δημιουργήθηκε και η αναγκαιότητα για διασφάλιση των δεδομένων και αρχείων. Παρόλο που η παράμετρος αυτή δεν λαμβάνεται πάντα υπόψιν η ασφάλεια των δικτύων είναι η πρωταρχική παράμετρος που εξασφαλίζει αδιάλειπτη χρήση των πόρων κυρίως σε επαγγελματικό περιβάλλον. Συχνά προβλήματα στις επιχειρήσεις προκύπτουν από σφάλματα στο δικτυακό εξοπλισμό και την παραμετροποίηση του με αποτέλεσμα το χάσιμο εργατοορών, χρόνου και κατά συνέπεια χρήματος. Και στις οικιακές ανάγκες όμως η προβληματική εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού προκαλεί καθυστερήσεις και φθορές στους υπολογιστές αλλά και λανθασμένο έλεγχο η φόβο για την χρήση του διαδικτύου (Από εμάς και τα παιδιά).

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν τους παρακάτω τομείς:

Κατασκευή και συντήρηση δικτύων

Παραμετροποίηση για ασφάλεια δικτύων

Υλοποίηση VPN

Απομακρυσμένη διαχείριση

Σύνδεση δικτυακού εξοπλισμού (Routers, Switches, Firewalls, Printers, Scanners, IP cameras, Smart TV κ.α.).

Microsoft Windows

 • Εγκατάσταση ελεγκτή τομέα (Domain controller)
 • Εγκατάσταση και διαχείριση ενεργού καταλόγου (Αctive Directory)
 • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων εξυπηρετητών όπως (File, Print, Application, Mail, DNS, DHCP, Terminal, Web Server(IIS, Apache))
 • Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου.
 • Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης δεδομένων (Backup).
 • Παραμετροποίηση πολιτικών ασφαλείας (Local ή Domain security policies)

Epsilon Net

 • Εγκατάσταση Λογισμικού.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ERP, σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης.
 • Δημιουργία Ρόλων στο ERP.
 • Δημιουργία Custom εκτυπώσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Συχνή συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού.

// ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Λύσεις Μηχανογράφησης απο την Arebas Technology

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων που μπορούν να καλυφθούν αφορούν:

 • Τη δυνατότητα παροχής σε όλους τους εργαζομένους και συνεργάτες ολοκληρωμένης και ασφαλούς πρόσβασης στις επιχειρηματικές πληροφορίες και εφαρμογές.
 • Την άμεση αξιολόγηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών για ταχύτερη λήψη αποφάσεων
 • Την πλήρη αξιοποίηση του Internet ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν στο νέο web based περιβάλλον
 • Την απλοποίηση των διαδικασιών στις μηχανογραφικές τους υποδομές
 • Την ανάγκη για αξιοποίηση των πιο πρόσφατων εκδόσεων τεχνολογικών συστημάτων με σκοπό την βελτίωση της λειτουργικότητάς τους

Οι λύσεις που προσφέρουμε οδηγούν σε αποτελέσματα όπως:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της επιχείρησης
 • Την αύξηση της αποτελεσματικότητάς μέσω απλοποίησης διαδικασιών και ταχύτητας διεκπεραίωσης αυτών
 • Την αξιοποίηση στο μέγιστο των διαθεσίμων πόρων

  Γιατί να επιλέξετε Arebas Technology;

  Η ομαλή λειτουργία της μηχανογράφησή σας εξαρτάται άμεσα από τις υποδομές. Η χρήση και προμήθεια των σωστών υλικών, η εγκατάσταση βάση προδιαγραφών, οι μετρήσεις και η πιστοποίηση σωστής λειτουργίας, εξασφαλίζουν την επένδυση σας σε Hardware και Software.

  Η μελέτη και επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων (Hardware), σύμφωνα με την εργασία και τον όγκο δεδομένων που θα διαχειριστούν, είναι μια σοβαρή εργασία που γίνεται από τους πιστοποιημένους μηχανικούς μας.

  Έτσι εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα και οι εργασίες που θα χρησιμοποιήσετε, λειτουργούν αξιόπιστα με ταχύτητα και ασφάλεια.

  Έχοντας πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, αναλαμβάνουμε:

  • Την μελέτη και υλοποίηση του δικτύου της εταιρείας σας, ενσύρματο ή ασύρματο,
  • Την σύνδεση κτιρίων ή υποκαταστημάτων σε άλλες πόλεις ή/και χώρες,
  • Την μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και επίβλεψη του Computer room, με τα υλικά που απαιτούνται όπως rack, switch, οπτικές ίνες, δομημένη καλωδίωση, κλπ.
  • Την πιστοποιημένη μελέτη και σχεδίαση, σε συνεργασία με ηλεκτρολόγους, δομημένης καλωδίωσης.

  Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και καταξιωμένες εταιρείες από την Διεθνή και Ελληνική αγορά, όπως LENOVO, HP, DELL, Microsoft, κλπ., πάντα με την εγγύηση του επίσημου κατασκευαστή (από τον οποίο έχουμε συνήθως και την πιστοποίηση), σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρηση σας, με γνώμονα την ιδανική σχέση κόστους προς απόδοση, με υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πλήρη τεχνική υποστήριξη.

  // ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ

  Λύσεις Hardware

  Helpdesk

  To πρώτο στάδιο υποστήριξης των πελατών αποτελεί το Help Desk. Κύριος στόχος η άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του πελάτη με τις υπηρεσίες της  Arebas  είτε ON SITE SUPPORT, με  κατ’ αποκοπή ή μέσω Συμβολαίου υποστήριξης  (SLA)

  Ασφάλεια

  Η ασφάλεια όσον αφορά την πληροφορία και τα πληροφοριακά συστήματα που την διαχειρίζονται αποτελούσε ένα από τα κυριότερα σημεία επικέντρωσης της Arebas πριν ακόμα τα προβλήματα ασφαλείας αποκτήσουν ευρεία δημοσιότητα.

  Υποστήριξη

  H Arebas διαθέτει πιστοποιημένο τμήμα υποστήριξης υλισμικού (Hardware). Η πιστοποίηση παρέχεται από τους κατασκευαστές Hardware. Ακολουθούμε και τις διαδικασίες κατά το πρώτυπο ISO 9001:2000.

  Δίκτυα

  Η Arebas σχεδιάζει και υλοποιεί δίκτυα υπολογιστών για επιχ/σεις με ανάγκη για πολλές θέσεις εργασίας.

  Servers

  Η Arebas έχοντας εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων Πληροφοριακών συστημάτων διαθέτει τα στοιχεία εκείνα που της επιτρέπουν να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης του συνόλου των υπολογιστικών συστημάτων της σύγχρονης αγοράς.

  VPN, Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα

  Η Arebas συνεργαζόμενη με τους σημαντικότερους ISP στην Ελλάδα παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης στους πελάτες της.

  Υπολογιστές & Περιφερειακά

  To πρώτο στάδιο υποστήριξης των πελατών αποτελεί το Help Desk. Κύριος στόχος η άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του πελάτη με τις υπηρεσίες της Arebas είτε ON SITE SUPPORT ,με κατ’ αποκοπή ή μέσω Συμβολαίου υποστήριξης (SLA).

  Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων

  To πρώτο στάδιο υποστήριξης των πελατών αποτελεί το Help Desk. Κύριος στόχος η άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του πελάτη με τις υπηρεσίες της Arebas είτε ON SITE SUPPORT, με κατ’ αποκοπή ή μέσω Συμβολαίου υποστήριξης (SLA).

  // IT CONSULTING

  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  Το τμήμα Consulting της Arebas σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής ώστε να εφοδιαστείτε με τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων σας.
  Η Arebas έχοντας μεγάλη εμπειρία, είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής.
  Ενδεικτικά, ορισμένες από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής που η Arebas μπορεί να σας παρέχει είναι οι παρακάτω:

  • Συμμετοχή σε συναντήσεις που απαιτούνται γνώσεις πληροφορικής.
  • Διαχείριση έργων πληροφορικής.Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου πληροφορικής.
  • Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών.
  • Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης της διοίκησης (MIS Reporting – KPI’s).
  • Υποστήριξη στην παραλαβή έργων πληροφορικής καθώς και στην κρίσιμη φάση των δοκιμών (Acceptance Tests).
  • Διασφάλιση της ποιότητας και της πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τρίτους προς την εταιρεία.
  • Συνεργασία – καθοδήγηση με το προσωπικό πληροφορικής για την σύνταξη μιας μελέτης IT Governance.
  • Μελέτη και σχεδιασμό νέων συστημάτων πληροφορικής (Functional Specs, Technical Specs).
  • Βελτίωση της αξίας που παράγει η πληροφορική.
  • ελτίωση αξιοποίησης πόρων (Hardware, Software, Human Resources).
  • Μελέτη και σχεδιασμό συμπληρωματικών τμημάτων σε υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής.

  // ΜΕΡΙΜΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

  Security

  Τα δεδομένα στη σύγχρονη επιχείρηση, όπως πελάτες, προμηθευτές, υπόλοιπα, παραγγελίες, προσφορές, τιμολόγια, έχουν μετατραπεί κυρίως σε ψηφιακά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ασφάλεια των δεδομένων να είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας της επιχείρησης. Όπως οι επιχειρήσεις φροντίζουν την φυσική τους ασφάλεια, με συναγερμούς, κλειδαριές κλπ., θα πρέπει να μεριμνήσουν και για την ψηφιακή τους ασφάλεια.
  Μία απώλεια δεδομένων μπορεί να έχει ολέθριες επιπτώσεις σε μία επιχείρηση. Σε μελέτες που έχουν γίνει για την ασφάλεια των δεδομένων, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά για τις επιχειρήσεις που έχαναν τα δεδομένα τους. Η μελέτη έδειξε, ότι σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις που είχαν μεγάλη απώλεια ή διαρροή των δεδομένων τους έκλειναν στους επόμενους 24 μήνες.
  Τα τελευταία χρόνια οι ψηφιακοί κίνδυνοι έχουν πολλαπλασιαστεί. Παλαιότερα η δημιουργία ιών και malware, ήταν κυρίως από φοιτητές που έκαναν δοκιμές σε κάποιο εργαστήριο κάποιου πανεπιστημίου. Πλέον η δημιουργία Malware και ιών έχει μετατραπεί σε βιομηχανία. Μπορεί όποιος επιθυμεί να παραγγείλει (φυσικά παράνομα) ένα malware και να το δημοσιεύσει στο Internet. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι απειλές από malware να έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Όπως φαίνεται στο γράφημα τα malware σε 9 χρόνια έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 2000% και μελέτες αναφέρουν ότι μέχρι τέλος του 2019 θα υπάρχουν πάνω από 1.000.000.000 malware.

  Ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των παραπάνω κινδύνων;

  Η Arebas έχει κύριο γνώμονα την ασφάλεια των δεδομένων των πελατών της. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε και να σας συμβουλεύσουμε, ώστε να χτίσουμε μαζί τη στρατηγική για την ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησής σας.

  // ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

  Backup

  Το backup των δεδομένων είναι το πιο σημαντικό για την ασφάλεια των ψηφιακών δεδομένων. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τη σύγχρονη επιχείρηση χωρίς αυτοματοποιημένη διαδικασία backup. Αν όλα τα υπόλοιπα μέτρα ασφάλειας αποτύχουν, τότε θα ανατρέξουμε στο backup για να γίνει ανάκτηση των δεδομένων της επιχείρησης. Οι εταιρείες που μολύνθηκαν από τον WannaCry και είχαν αυτοματοποιημένη διαδικασία Backup, επανήλθαν σε μερικές ώρες κανονικά στη λειτουργία τους. Κάποιες άλλες όμως, που δεν είχαν φροντίσει αντίστοιχες διαδικασίες, έκαναν μήνες για να επανέλθουν.
  Με την οδηγία της ΕΕ για το GDPR, το backup θα πρέπει να τηρεί κάποιους κανόνες.

  • Να είναι αυτόματο
  • Να έχει report
  • Να γίνεται κρυπτογράφηση όλων των δεδομένων
  • Να σώζεται σε τουλάχιστον 2 σημεία (πχ τοπικά και στο cloud)
  • Να υπάρχει επαρκές ιστορικό σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες

  // ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ

  Γνήσιο και Υποστηριζόμενο Λογισμικό

  Το πρώτο βήμα για την ασφάλεια των δεδομένων μας, είναι να έχουμε γνήσια και υποστηριζόμενα λογισμικά. Πολλές φορές έχουμε συναντήσει σε επιχειρήσεις υπολογιστές με Windows XP ή Windows Vista. Αυτό από μόνο του είναι επικίνδυνο, καθώς τα λογισμικά αυτά έχουν σταματήσει να υποστηρίζονται από τη Microsoft. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία λογισμικού δεν θα βγάλει άλλη αναβάθμιση ασφαλείας. Άρα κάποιο κενό ασφαλείας που μπορεί να καλυφθεί στα υποστηριζόμενα λογισμικά της, δεν θα κλείσει στα XP και στα VISTA.
  Αυτό συνέβη πριν από κάποια χρόνια με το Malware WannaCry. To συγκεκριμένο malware μόλυνε πάνω από 100.000 μεγάλους οργανισμούς (νοσοκομεία, εταιρείες τηλεπικοινωνίων, εταιρείες μεταφορών κλπ.) σε πάνω από 150 χώρες σε μόλις 1 ημέρα. Χρησιμοποιούσε ένα κενό ασφαλείας που είχε καλύψει η Microsoft με αναβάθμιση 1 μήνα πριν την επίθεση, αλλά οι επιχειρήσεις δεν είχαν φροντίσει να κάνουν την έγκαιρη ενημέρωση στα συστήματά τους και αυτό είχε τραγικά αποτελέσματα καθώς κρυπτογράφησε όλα τα δεδομένα των επιχειρήσεων που μόλυνε.

  // Η ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΣ

  Antivirus

  Ένα βασικό μέτρο ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησης, είναι η ύπαρξη antivirus σε μορφή λογισμικού, ή σε μορφή συσκευής (πχ ενσωματωμένο στο Firewall). Η προστασία με λογισμικό antivirus, είναι πολύ διαδεδομένη, καθώς είναι αρκετά οικονομική λύση και δεν προβληματίζει τη λειτουργία της επιχείρησης ή των στελεχών της.
  Θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε το antivirus να είναι ενεργό, υποστηριζόμενο, να έχει συχνές ενημερώσεις από την εταιρεία παραγωγής, να έχει δυνατότητα για reporting και τέλος θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει μέσω ai (artificial intelligent) αν κάποιο αρχείο έχει ύποπτη κίνηση και να σταματάει τη δραστηριότητά του. Η νέα γενιά των antivirus έχουν μηχανισμούς αναγνώρισης των malware, ακόμα και αν δεν υπάρχουν σε κάποια βάση δεδομένων.

  // ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Firewall

  To φρούριο των δεδομένων της επιχείρησής μας.
  Οι δυνατότητες που μας δίνουν τα τελευταίας γενιάς Firewall είναι πάρα πολλές. Μία τέτοια συσκευή μπορεί να αποτρέψει από πολλούς κινδύνους. Το βασικό χαρακτηριστικό μίας τέτοιας συσκευής, είναι η αποτροπή εισβολών στο δίκτυο της επιχείρησης μέσω Internet. Οι εισβολές αυτές μπορεί να γίνουν τυχαία, με κάποια μηχανή σάρωσης των ανοικτών IP, είτε στοχευμένα, καθώς μπορεί η επιχείρησή να έχει γίνει στόχος και κάποιοι να θέλουν να υποκλέψουν δεδομένα.

  // COLLABORATION

  Συστήματα Συνεργασίας

  Collaboration & Productivity

  Τα συστήματα συνεργασίας (collaboration systems) υλοποιούνται και παρέχονται με γνώμονα την επαύξηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της επιχείρησης για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη παραγωγική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα που εμπλέκεται η χρήση της πληροφορικής. Προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη και αυξάνουν τις δυνατότητες επικοινωνίας μειώνοντας παράλληλα τα κόστη που σχετίζονται με μετακινήσεις, τηλεπικοινωνιακά τέλη και συντήρηση του εξοπλισμού.

  The partner opportunity

  Adoption and Change Management

  Adoption and Change Management

  Adoption and Change Management

  Cloud Solutions

  H Arebas παρατηρώντας τις εξελίξεις τις τεχνολογίας και με γνώμονα την προετοιμασία όλων των πελατών της για το προσεχείς μέλλον, έκανε 2 σημαντικές συνεργασίες ώστε να είναι σε θέση να παρέχει Cloud υπηρεσίες στους πελάτες της. Με αυτές τις συνεργασίες η Arebas μπορεί να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες Cloud, όπως Cloud Server, Cloud PBX, Cloud Firewall, Cloud VDI, VPN to Cloud, Disaster Site και άλλα.

  Η συνεργασία μας με τη Microsoft είναι κυρίως σε υπηρεσίες Cloud. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία μας να μπορεί να προσφέρει το σύνολο των προσφερόμενων Cloud Λύσεων που προσφέρει η Microsoft, σε πάνω από 50 ιδιόκτητα Datacenter της διασκορπισμένα σε όλο τον πλανήτη.

  Virtual Desktop Infrastructure

  Με την υπηρεσία VDI, η Microsoft έλυσε το χρόνιο πρόβλημα των τερματικών μίας εταιρείας. Όλη η υποδομή των τερματικών είναι στο Cloud με αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμη από παντού, άρα και η εργασία να γίνεται από παντού. Παράλληλα σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα Η/Υ χαλάσει, απλά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από κάποιο άλλο μηχάνημα ή LAPTOP, με άμεση δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία του εργαζόμενου.

  H νέα γενιά των Cloud Server, έχουν πλέον πολύ μεγάλες δυνατότητες και συνδυασμό με τα Windows Server 2019, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρικούς πελάτες σε πολύ οικονομικές τιμές. Παρέχεται η δυνατότητα να γίνει μίσθωση της βάσης δεδομένων SQL, ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισης και συντήρησης όλου του εξοπλισμού της εταιρείας.

  H Microsoft με το Azure Storage, έχει δυνατότητα να δημιουργήσει πολύ μεγάλες χωρητικότητες Data Storage. Παράλληλα με την δημιουργία 3 επιπέδων για το Storage, μπορεί να είναι και πολύ οικονομικό.
  • Hot Storage – Για αρχεία που θέλουμε να έχουμε άμεση πρόσβαση και χρησιμοποιούμε συχνά
  • Cold Storage – Για δεδομένα που δεν χρησιμοποιούμε συχνά ή για Backup
  • Archive Storage – Για αρχειοθέτηση. Δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, παρά μόνο μετά από αίτηση.

  Η Microsoft, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, να διαχειρίζονται οι ίδιες το Firewall που υπάρχει στην Cloud Υποδομή. Μπορεί η εταιρεία να επιτρέπει πρόσβαση στον κάθε server ξεχωριστά ή σε όλους μαζί, αυξάνοντας σημαντικά τα επίπεδα ασφαλείας. Σε συνδυασμό με το VPN, υπάρχει η δυνατότητα το Cloud να είναι ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον, αφού οι Cloud Server, δεν θα είναι καθόλου προσβάσιμοι από το Internet.

  H Microsoft με το Azure Storage, έχει δυνατότητα να δημιουργήσει πολύ μεγάλες χωρητικότητες Data Storage. Παράλληλα με την δημιουργία 3 επιπέδων για το Storage, μπορεί να είναι και πολύ οικονομικό.
  • Hot Storage – Για αρχεία που θέλουμε να έχουμε άμεση πρόσβαση και χρησιμοποιούμε συχνά
  • Cold Storage – Για δεδομένα που δεν χρησιμοποιούμε συχνά ή για Backup
  • Archive Storage – Για αρχειοθέτηση. Δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, παρά μόνο μετά από αίτηση.

  Η Microsoft δημιούργησε την Serverless Υπηρεσία «Azure Active Directory», ώστε οι επιχειρήσεις που επιθυμούν την υπηρεσία Active Directory, να μην χρειάζεται να αγοράσουν επιπλέον εξοπλισμό.

  // ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

  Forthnet Group

  H συνεργασία μας με τη Forthnet στο σύνολο των λύσεων που παρέχει ο συγκεκριμένος πάροχος (τηλεπικοινωνίες, τηλεόραση, κλπ), μας έφερε σε συζητήσεις να δημιουργήσουμε ειδική υποδομή εντός του Datacenter της Forthnet, ώστε να παρέχουμε Cloud Υπηρεσίες στο πελατολόγια της Arebas με πολύ οικονομικές τιμές.
  • Πιο οικονομικό από άλλες λύσεις
  • Ελληνικό Datacenter
  • Ελληνικό Support